Reueus, Pupuhu ASPENSI Tiasa Amprok-Jonghok sareng Anwar Ibrahim

0
104

Saha nu teu wanoh ka Anwar Ibrahim? Kanggo masyarakat Indonésia kumna mah tangtos baé wanoh tur kenal ka ieu tokoh pulitik anu kangtos janten Wakil Perdana Menteri Malaysia taun 1990-an téh. Atuh ayeuna mantenna langkung dipikawanoh kumargi sanés baé janten tokoh opoisi, pasualan pulitik hukum anu tuniba ka mentenna (kasus sodomi atanapi “liwat” dina bahasa Melayu mah), tapi ogé dijangka mantenna baris janten PM (Perdana Menteri) Malaysia.

Tangtos baé kacida atoh sareng reueusna nalika Pupuhu ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia), Andi Suwirta, M.Hum., tiasa amprok-jonghok, tepang langsung sareng Anwar Ibrahim di Kampus ITB (Institut Téknologi Bandung) dina dinten Senén, ping 30 Januari 2012 kamari.

Anwar Ibrahim kersa rurumpaheun ka ITB téh enggoning masihan piwulang (guest spéaker) dina raraga “Saraséhan Nasional: Telaah Juang Pemikiran & Gerakan Dakwah Dr. Ir. M. Imaduddin Abdulrahim”. Rupina mah Anwar Ibrahim téh geuning murid atikan Bang Imad (kacindekan nami populer Imaduddin Abdulrahim).

“Saleresna mah abdi teh tos lami kenal ka Anwar Ibrahim. Tapi ku ngalangkungan serat-seratan anjeunna, utamina buku Rénaisans Asia anu diterbitkeun ku Mizan di Bandung taun 1990-an”, saur Suwirta nandeskeun.

Nalika ditaros naon anu didugikeun nalika tepang sareng Anwar Ibrahin, Suwirta nyarita yén enjeunna ngan ngadugikeun, “Datuk Seri Anwar, akhbar online pembangkang Keadilan Daily, ok la tu” [pak Anwar, surat kabar opisisi Keadilan Dily, saé pisan], anu diwaler ku Anwar Ibrahim ku imut ngagelenyu semu gumbira, sabari ngacungkeun jempolna.

Numutkeun pamadegan Suwirta, Anwar Ibrahim téh tokoh politik hébat, mangrupakeun asét sanés baé kanggo Malaysia tapi ogé kanggo nagara-nagara di Asia Tenggara, utamina anu mayoritas pendudukna ngagem agama Islam.

“Asa cangcaya sarta mangkarunyakeun abdi mah ka Anwar Ibrahim téh, dugi ka ditundung sareng dibui ku alatan difitnah yén anjeunna ngalakukeun hubungan laki-rabi anu teu ilaharna (homoseksual)”, saur Suwirta bari gogodeg, sabari nambihkeun, “Naha pamaréntah Malaysia téh teu aya deui isu pulitik anu sanes, anu tiasa ngajejeléh karaktek Anwar Ibrahim?”

Anwar Ibrahim ku anjeun nandeskeun yén mantenna teras difitnah sareng dirogahala karakterna ku pamarentah Malaysia, ti zaman Mahathir Mohamad tug dugi ka kiwari di zaman Najib Razak salaku Perdana Menteri.

Hari ini saya ditohmah tali barut Yahudi, ésok pula égén perisikan Amérika Syarikat, kerap pula saya dilabél selaku kaki-tangan Indonésia” [dinten ieu abdi ditundung kacungna Yahudi, énjingna janten tokoh mata-mata Amérika, malihmah sering abdi dicap salaku kaki-tangan Indonésia], saur Anwar Ibrahim dina acara konferensi pers di ITB.

Indonésia adalah negara démokrasi dan saya teruja boleh datang ke ITB. Bila saya datang ke kampus di Indonesia, saya dialu-alukan oleh Réktor, Pensyarah dan ramai pelajar. Di Malaysia, saya tak boleh masuk kampus” [Indonésia mangrupakeun nagara démokrasi, abdi reueus tiasa sumping ka ITB. Upami abdi sumping ka kampus di Indonesia, abdi disambut soméah ku Rektor, Dosen, sareng seueur mahasiswa. Di Malaysia mah abdi teu kenging lebet ka kampus], pungkas Anwar Ibrahim, sateuacan diwawancara live ku Métro TV ti Jakarta. [MAS]

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here